CloudEnergy Community Edition - Inregistrare cont utilizator nou
   Politica de confidentialitate GDPR    Politica de Cookies
Informatii utilizator nou
Parola *
Parola. Minim 5 caractere
Confirmare parolă *
Nume *
E-mail *
 
Telefon *
Date companie
Cod fiscal CUI *
Completati codul fiscal fara RO
Companie *
Adresa
Cod Postal
Data inregistrare *
14-07-2024 17:03:03
Acord prelucrare date cu caracter personal
Sunt de acord ca societatea Albosmart SRL, persoana juridica cu sediul in Buzau, Str. Alexandru Sahia, Nr. 8, Jud. Buzau, inregistrata la Registrul Comertului/autoritatile administratiei publice din Buzau sub nr. J10/664/2011 C.U.I. RO28898069 , telefon 0741222632 reprezentata legal prin dna Marin Ionut Valentin in calitate de administrator, sa fie autorizata sa proceseze datele mele persoanle introduse pe site-urile companiei, precum si datele care sunt colectate in cadrul tranzactiilor comerciale in urmatoarele scopuri:
- incheierea unui contract sau alte documente cu caracter comercial;
- ofertare, comanda, facturare, livrare;
- instalarea si intretinerea aplicatiilor software, proprietatea SC ALBOSMART SRL;
- interventii IT hardware & software;
- proiectare, instalare, modificare sau intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei;
- automatizari industriale;
- alte servicii;
Consimtamantul in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si furnizarea datelor mentionate mai jos sunt voluntare. Acest consimtamant poate fi revocat in orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare la adresa gdpr@albosmart.ro. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca revocarea consimtamantului nu afecteaza legalitatea utilizarii datelor inainte de retragerea consimtamantului (notificarea nu are impact retroactiv). Daca consimtamantul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus.
Sunt informat de catre beneficiar - ca aceste date vor fi tratate confidential, in conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, transpusa prin Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, transpusa prin Legea nr. 506/2004.
Acceptare politici si acord de prelucrare date cu caracter personal
* Câmp(uri) necesar(e)
Confirma inregistrare utilizator Ieşire
CloudEnergy Community Edition SAAS